התוכן באתר
Israel-Celebs.com קובץ ממגוון רחב של מקורות איכותיים וממספר גדול של 'כתבי שטח' בתחום סלברטיס ישראלים סלבס מהטלויזיה, ספורט, אומנות וכל מי שכולנו אוהבים לקרוא עליהם. 
אנא זיכרו כי איננו אחראים לעדכניותו של המידע או לתכנים פוגעניים לכאורה מהסיבות הנ"ל ,למרות שאנו משתדלים לפרסם רק מאמרים מאומתים ומדוייקים.  אם מצאתם כתבה המפורסמת כאן ואשר לדעתכם פוגעת בכם באיזו שהיא צורה אנא צרו קשר עמנו בהקדם ונפעל להסירה.

תגובות עם מספרי טלפון/קללות לא יפורסמו. כתובת האימייל לא תיחשף בפני שאר הגולשים ולא תועבר לצד שלישי. המערכת שומרת לעצמה את הזכות להסיר תגובות פוגעות/לא רוונטיות. לפירסום בפני קהל צעיר איכותי ומחפש, צרו קשר.